Generalforsamling 2008

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Netværksforeningen
Vennemindenet.

Tid og sted: Mandag d. 31. marts kl. 18.00 2008 i A/B Nygaards
beboerlokale på hjørnet af Nygårdsvej og Vennemindevej.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste ordinære
generalforsamling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 revisorer.
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens
formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningens
adresse er:
Netværksforeningen Vennemindenet
c/o A/B Nygaard
Vennemindevej 42, st. th
2100 Kobenhavn Ø

Forslag kan også stilles via vores forum:
http://forum.vmn.dk/viewforum.php?f=5

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Netværksforeningen Vennemindenet.