home‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling 2010Netværksforeningen Vennemindenet
Ordinær generalforsamling 2010


IndkaldelseTid Onsdag den 24. marts 2008. kl. 18.00


Sted: I A/B Nygaards beboerlokale på hjørnet af Nygårdsvej og Vennemindevej

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære
generalforsamling
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 revisorer
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på følgende adresse:


Netværksforeningen Vennemindenet
c/o A/B Nygaard
Vennemindevej 42, st. th.
2100 København Ø


Forslag kan også stilles via netværksforeningens forum, eller

e-mailes til generalforsamling2010@vmn.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Netværksforeningen Vennemindenet.

Comments