generalforsamling2008

Generalforsamling 2008

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Netværksforeningen

Vennemindenet.

Tid og sted: Mandag d. 31. marts kl. 18.00 2008 i A/B Nygaards

beboerlokale på hjørnet af Nygårdsvej og Vennemindevej.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste ordinære

generalforsamling.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 revisorer.

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens

formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningens

adresse er:

Netværksforeningen Vennemindenet

c/o A/B Nygaard

Vennemindevej 42, st. th

2100 Kobenhavn Ø

Forslag kan også stilles via vores forum:

http://forum.vmn.dk/viewforum.php?f=5

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Netværksforeningen Vennemindenet.