Indkaldelse til generalforsamling 2010

Netværksforeningen Vennemindenet

Ordinær generalforsamling 2010

Indkaldelse

Tid Onsdag den 24. marts 2008. kl. 18.00

Sted: I A/B Nygaards beboerlokale på hjørnet af Nygårdsvej og Vennemindevej

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære

generalforsamling

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 revisorer

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på følgende adresse:

Netværksforeningen Vennemindenet

c/o A/B Nygaard

Vennemindevej 42, st. th.

2100 København Ø

Forslag kan også stilles via netværksforeningens forum, eller

e-mailes til generalforsamling2010@vmn.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Netværksforeningen Vennemindenet.