Vennemindenet

Vennemindet er en netværksforening på ydre Østerbro, stiftet af 3 andelsboligforeninger: A/B Bangs Minde, A/B Nygaard og A/B Hammerhus.