Basisvejledning

 

Opsætning af din PC

  1. Sluk maskinen og afbryd strømmen til den

  2. Installer dit netkort i maskinen.

  3. Tilslut den til netværket, med et kabel mellem netkortet og stikket i din lejlighed. Af de 4 stik, der sidder i din lejlighed, skal du bruge det, der sidder øverst til venstre. Det stik der sidder nederst til venstre et telefonstik. De to andre stik er til hhv. radio og TV

  4. Tænd for maskinen.

  5. Installer drivere til dit netkort, hvis ikke det blev gjort for dig automatisk under opstart.

  6. Gå ind i kontrolpanelet, vælg Netværk og konfigurer netkortet, installer protokollen TCP/IP til at modtage IP-adresse, DNS-server og gateway automatisk (også kaldet DHCP). Du skal ikke selv indtaste nogle IP-adresser.

  7. Genstart maskinen.

  8. Start en browser og gå ind på http://vennemindenet.dk. Hvis det virker betyder det, at du har adgang til Vennemindenets lokalnet. Hvis det ikke virker, så check din opsætning efter i sømmene.

  9. Prøv nu at gå ind på en side, der ligger udenfor Vennemindenet, f. eks. Google. Hvis det virker er din opsætning sandsynligvis i orden.

 

Andre oplysninger

Vores internetudbyder tilbyder flg. services:
    SMTP-server: smtp.siminn.dk
    Usenet-server: news.siminn.dk