Ordensregler

Ordensregler for brug af internetforbindelsen 

Ordensreglement og betingelser for brug af Vennemindenet.

Da forbindelsen deles mellem de andre medlemmer af Vennemindenet er det nødvendigt med nogle retningslinier for brugen af internetforbindelsen, så man ikke generer andre medlemmer. Overtrædelse af reglerne kan i sidste ende medføre eksklusion af Vennemindenet.

Ud over de regler der er nævnt her gælder der et sæt vedtægter for Vennemindenet.


 • Brug ikke downloadprogrammer som f. eks. DownloadAccelarator.

  Disse programmer markedsføres fejlagtigt som internet-tunere. I virkeligheden stjæler de blot kapaciteten for andre brugere på Vennemindenet.

 • Del ikke dine data med andre internetbrugere, gennem programmer som f. eks. eDonkey, Napster, Gnutella, Kazaa. Morpheusmv. Disse programmer kan effektivt lægge hele Vennemindenets internetforbindelse ned, uanset hvor kraftig den er. Vennemindenet vil forbeholde sig ret til at lukke for de porte disse programmer benytter sig af eller på anden måde begrænse brugen af programmerne.

 • Undlad store downloads i spidsbelastningsperioderne. Dvs. Mellem 17-21.

 • Lad være med at hacke dig ind på andre computere på Vennemindenet eller på internettet. Dette vil medføre øjeblikkelig eksklusion og politianmeldelse. Hvis et medlem af Vennemindenet laver ballade på internettet risikerer vi at vores forbindelese bliver lukket.

 • Tal pænt til systemadministratorerne. Husk de arbejder frivilligt, fordi de finder det sjovt og gerne vil hjælpe dig. Uden denne frivillige arbejdskraft ville det være meget dyrere at være medlem af Vennemindenet.

 • Brugen Vennemindenet sker på eget ansvar. Foreningen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, som følge af brugen af Vennemindenet.

 • Foreningen forbeholder sig ret til, uden varsel, midlertidigt eller permanent at afbryde forbindelsen til dele af nettet eller enkelte andele, hvis det skønnes nødvendigt af drifts- eller vedligeholdelsesmæssige hensyn.

  • Vennemindenets bestyrelse forbeholder sig ret til ændringer i ordensreglementet, hvis det skønnes nødvendigt.